zondag, augustus 27, 2006

Told You So....

Omdat ik op dit moment werkelijk helemaal niets te doen heb (ik zit in een soort van tijdsgat van 20 minuten tussen twee belangwekkende activiteiten) zie ik er wel been in om nog eens terug te komen op de voorspelling die ik begin dit jaar deed. Ik tipte de op dat moment volslagen onbekende Arctic Monkeys als dé band die in de zomer van 2006 alle grote festivals zou platspelen. Aardig uitgekomen, zelfs de VPRO vindt het. Fijn dan toch dat een weblog het allemaal zo onterugkeerbaar vastlegt voor de eeuwigheid. Vooral als je gelijk blijkt te hebben.

vrijdag, augustus 25, 2006

Guess-the-Google

Hier een erg fijne mashup, gebouwd als Flash-applicatie (ok, jammer) bovenop de Google Picture Search API. Voor wie nu eens genoeg heeft van online scrabble of gekleurde ballen uit de lucht schieten.

Mashup Programmer loves Bastard Pop

My 13-year old son recently told me that he wants to be a computer programmer. A devastating announcement that threw me back into deep, introspective thoughts. You start to imagine all sorts of things. Where did it go wrong? Did he have a nasty accident in kindergarten and the teacher never dared to tell me? Does he eat enough fiber? Shouldn’t I have talked more with him about all the great things you can do in life?

Let’s be honest. I was utterly depressed.

Finally I came to reason, about three or four weeks later. I started to discuss with him. My son had not yet an idea of what programming language he wanted to learn. Some fuzzy MSN buddy had suggested him to dive into C++. It’s remarkable how calm you can stay under deep pressure. I felt this almost Buddhist joy of forgiveness when I told him – without shouting – which crimes have been committed in the past twenty years in the name of C++. That many of his crashing applications have been written by C++ programmers that love to do silly, funny things with computer memory. That the so called buffer overflow has inspired a whole generation of hackers. That C++ teaching books are no longer allowed in hand luggage at Heathrow. That the programming language is ridiculously complex, like its modern brothers Java and C#, and that you have to be an expert in math to understand it.

Especially this last argument had effect. Math! That's for losers and nerds.

Dit is de Engelse bewerking van de binnenkort in Software Release Magazine verschijnende column. Nu al in zijn geheel op Capgemini's CTO blog.

maandag, augustus 21, 2006

Mashup Corporations

Mijn collega Andy Mulholland, global CTO van de Capgemini groep, heeft samen met drie andere auteurs een boek geschreven over bedrijven die in staat zijn opportunistisch te veranderen in de 'twilight zone' (de buitenkant) van de bedrijfsvoering. De manier van systeemontwikkeling die daarbij hoort is het snel aan elkaar lijmen van brokken functionaliteit, letterlijk in de Mashup stijl waarvan DJ's zich ook bedienen. Zie mijn eerdere item hierover.

Het boek zou oorspronkelijk 'Welcome to the end of business as usual' heten maar zelf stelde ik - letterlijk last minute - de titel 'Mashup Corporations' voor. En dat is het nog geworden ook. Dus ik mag hier wel even de credits claimen, For History's Sake, en gelijk maar een preview tonen van het omslag. Binnenkort in de betere boekenhandel, zelfs in Vinexwijken.

donderdag, augustus 17, 2006

Bastard Pop - de column (preview)

".... Mijn 13-jarige zoon vertelde me onlangs dat hij later programmeur wil worden. Een verpletterende mededeling die me terugwierp in diepe, introspectieve bespiegelingen. Je haalt je van alles in het hoofd. Wat is er fout gegaan? Is hij in de peuterspeelzaal ooit een keer van het klimrek gestuiterd en heeft de juf het me nooit verteld? Eet hij wel genoeg vezels? Had ik niet veel vaker met hem moeten praten over de fantastische dingen die je in een leven kunt doen?

Zelfverwijt. Manische depressies. Een inktzwarte, zuigende draaikolk.

Uiteindelijk kwam ik weer tot rede, een week of drie, vier later. Ik ging de discussie met hem aan. Mijn zoon had nog geen idee van welke programmeertaal hij wilde leren. Een vage MSN-vriend had hem gesuggereerd zich te verdiepen in C++. Of dat wat was, misschien. Opmerkelijk hoe kalm je uiteindelijk dan blijft. Er kwam een Boeddhistische waas van vergevingsgezindheid over me toen ik hem zonder te schreeuwen vertelde welke misdaden er de afgelopen twintig jaar in naam van C++ zijn begaan. Dat veel van zijn crashende applicaties geschreven zijn door C++ programmeurs die het leuk vinden om lekker nonchalant met geheugen om te gaan. Dat de zogenaamde buffer overflow een hele generatie van hackers een zee aan inspiratie heeft gebracht. Dat leerboeken over C++ op Heathrow niet langer in de handbagage worden toegestaan. Dat de programmeertaal – net als de modernere broertjes Java en C# - belachelijk complex is en dat je een bolleboos in wiskunde moet zijn om het allemaal te kunnen begrijpen..."

Tot zover een fragment van mijn nieuwe column voor SRM. Binnenkort in zijn geheel op dit blog.

dinsdag, augustus 15, 2006

Pandora's Box Contains Mistery Meat

It’s good to see that the personal music channel Pandora has been chosen in Time’s new list of really, really cool websites. I happen to like the site, although I’m still having some mixed feelings. Surely, Pandora provides some fantastic functionality. Using deep data mining and adaptive filtering – and after asking for just a few favourite songs - it manages to create a personalized radio channel that only plays good music. Well, to my ears that is, which in this case according to Pandora means “electronic roots, down tempo influences, use of electronic pianos, subtle use of electric keys and trippy soundscapes".

Hier de Engelse versie van mijn vorige blog-item over Pandora op Capgemini's CTO blog.

Pandora's Box iets te verrassend?

Leuk dat Pandora is gekozen in Time's nieuwe lijst van vet coole websites. Ik heb er een dubbel gevoel bij. Fantastische functionaliteit, want op basis van behoorlijke diepe data mining weet Pandora binnen de kortste keren - nadat je wat favoriete nummers hebt genoemd en zo nu en dan eens een nummer snauwerig afkeurt - een radiozender samen te stellen die nagenoeg alleen maar prettige muziek speelt (in mijn geval zweverige muziek, of zoals Pandora het omschrijft: "electronica roots, downtempo influences, use of electronic pianos, subtle use of electric keys and trippy soundscapes"). Je vraagt je oprecht af waar iTunes blijft, ook al omdat je rechtstreeks kunt doorklikken naar de iTunes store als je een goed, onbekend nummer hoort. Jammer is dat Pandora ontwikkeld is met Macromedia's Flash (of Flex, daar wil ik vanaf zijn). Dat betekent dat je een sappige gebruikersinterface voor je neus krijgt die in niks lijkt op wat elders al eens gedaan is. Opnieuw leren dus en maar een beetje uitzoeken hoe het nu weer met de menu's en navigatie zit.

Ik verwijs maar even naar eerdere kritiek in deze richting. Time zelf stelt trots vast dat "many of this year's choices are shining examples of Web 2.0: next-generation sites offering dynamic new ways to inform and entertain". Ik vind het best. Maar mijn opvatting van entertainment is nog steeds niet dat ik op elke volgende, coole site weer een bloedstollend avontuur moet beleven in de gebruikersinterface. Zal wel een generatiekloof zijn. Ik zal het eens vragen aan de nieuwste zoekmachine.

maandag, augustus 14, 2006

Bastard Pop

Jammer dat de BuienRadar nog niet als mashup component verkrijgbaar is. Hadden we hier een mooi, samengesteld toepassinkje kunnen maken om duidelijk te maken hoe duister maandag 14 augustus 2006 was ( 'maxima vandaag van 12 graden, mogelijkerwijs heel even 20 graden in die zeven seconden dat vandaag een zonnestraaltje doorbreekt') Voor die enkele mompelende zonderling die de nieuwste buzz in IT heeft gemist: vergeet SOA, vergeet Grid, gewoon lekker mash-uppen. De gemiddelde 13-jarige DJ kent het principe allang: twee songs door elkaar heen mixen waarbij je de muziektrack van het ene nummer neemt en de zang van het andere. Dus zeg maar Celine Dion die iets triests zingt op een ritmetrack van The Fun Loving Criminals. Ik geef maar een (overigens zeer veelbelovend) voorbeeld. Nu ook in de web-browser voor al uw composite applications, met dank aan dat lekkere simpele http-protocol en bijbehorende lijmtalen als Javascript, PHP, Ruby en Python. Gooit de ooit zo overzichtelijke wereld van programmeertalen aardig door elkaar. Zie ook mijn binnenkort verschijnende column over nieuwe programmeertalen in Software Release Magazine, werktitel 'Bastard Pop' (oorspronkelijk 'Dad, I want to be a Mashup Programmer').

vrijdag, augustus 11, 2006

Een SOA is prettig is niet prettig

Jammer. Je doet je uiterste best om de hele wereld vervuld van liefde te omarmen. En je brengt graag sympathie op voor ambiteuze vakgenoten die iets nieuws naar de IT willen brengen. En daarom mag ik eigenlijk geen bittere woorden wijden aan het nieuwe boek van Marcel Noordzij en Jan Vegt, twee goedwillende, gewaardeerde professionals die al eens vaker met publicaties van zich hebben laten horen. Maar om anno 2006 - na zoveel flauwe woordspelingen, na zoveel rode koontjes van automatiseerders, maar óók na steeds dringender klinkende waarschuwingen van mijn kant - toch weer een boek over Service Oriented Architecture te publiceren met een suggestieve titel, dat drijft je faliekant over de rode streep.

Want laten we eerlijk zijn, een boek met de titel 'Een SOA is prettig' kunnen we zonder veel aarzeling in het Suggestieve Kamp onderbrengen. Het is op zich al een gotspe, het 1734e boek over Serviceoriëntatie. Er zijn ondertussen meer boeken over Service Oriented Architecture geschreven dan dat er daadwerkelijk zulke architecturen zijn ontwikkeld. En maar weer op een leuke, speelse manier uitleggen wat een service is, dat je ook aan de beheerfase moet denken, dat het om management buy-in gaat en dat het succes vooral wordt behaald aan de businesskant. Poeh poeh, nou nou.

Kunnen we nu eindelijk eens twee serieuze afspraken maken over hoe We The IT People voortaan omgaan met Service Oriented Architecture?

1. Op elke al dan niet sexueel getinte toespeling in titels of zinssneden staat een onmiddelijke en niet terugdraaibare excommunicatie uit het IT-vakgebied. Eventueel mag ook worden gekozen voor een enkeltje Londen - New York (zonder handbagage), georganiseerd door het Pakistaanse Reisburo Hemelse Oceaan. Vergeet de iPod niet mee te nemen.

2. Áls we al iets moeten opschrijven over services (en ik herhaal: áls, je zou ook kunnen overwegen een zinvol leven te gaan leiden), dan gaat het alleen nog over gevorderde onderwerpen. Bijvoorbeeld 'hoe krijg ik het in hemelsnaam vóór 2011 voor elkaar om twee services op een veilige maner over het Internet met elkaar te laten praten terwijl het ook nog een beetje performed' of 'de vijftig meest opmerkelijke verschillen tussen de SOA-visies van SAP, Oracle, IBM en Microsoft, mede in een historisch perspectief, met een voorwoord van Scott McNealy'. Gewoon, van die onderwerpen waarvan iedereen nu wel eens wil weten hoe het zit.

Aarzelt u overigens niet het gratis boekje van Noordzij en Vegt aan te vragen. Want ze hebben beslist hun best gedaan. Dit kan via de website van hun werkgever '42', een IT-bedrijf met een op zich geestige naam. Jammer dat dan weer zo omstandig moet worden uitgelegd waarom het bedrijf zo heet. Alsjeblieft jongens, did that, done that. In 1979 hadden we al Level 42. En toen moest de PC nog worden uitgevonden.

woensdag, augustus 09, 2006

E-mail Haunting

For some of us, it is already depressing enough to return from holidays. But things really get worse if you have to spend your first couple of working days in a pool of e-mails. Mind you, I’m not depressed. For now. But nobody would have objected, given the fact that I had to deal with more than 750 serious e-mails (which is of course without the spam).

Just a few years ago, I still had the guts to compose the following Out-of-Office message:

“Dear Writer. Thank you for your e-mail message. I am currently on holidays. As you will very well understand, when I am back I cannot dedicate my scarce time to filter out the few messages that are still relevant by that time. And just to make sure: I am convinced that your message would be one of them. Anyway, for my own protection and wellbeing I will automatically delete your email right now. If you still wish to reach me, you may consider resending your message once I have returned. In the meantime, I wish you strength and honour. Have a nice vacation.”

Worked perfectly fine.

Meer op Capgemini's CTO Blog.