vrijdag, september 12, 2008

Artikel Informatie: Certificeren - Ver Voorbij de Knoppencursus

Deze week te verschijnen in het vakblad Informatie: een wat stemmig, gedragen stuk van mijn kant over het nut van open certicering. Wat u zegt, echt eens zo'n onderwerp om lekker mee met een rode wijn op de bank te kruipen en dan maar lezen. Buiten regent het en giert de wind. Wie maakt ons wat?

Het volledig artikel is hier in PDF te bekijken. Hieronder alvast de aanhef:

Er is in het ICT-vakgebied een nog steeds toenemende belangstelling voor de certificering van individuen, getuige de indrukwekkende hoeveelheid al dan niet internationale certificeringprogramma’s. Er blijkt één eigenschap te zijn die veel van deze programma’s gemeen hebben: ze testen of valideren doorgaans vooral de aanwezigheid van relevante kennis. En vaak houdt het daarmee op.  Natuurlijk is boekenwijsheid het noodzakelijke, niet weg te denken fundament om een serieuze beroepsbeoefenaar te worden. Maar een superieure kennis van de theorie is geen garantie voor succes, al helemaal niet als die kennis vergaard is via de beruchte ‘knoppencursus’, waarin de leerling de juiste volgorde van activiteiten aanleert zonder inzicht te krijgen in de context en in de achterliggende concepten.

Het zijn vooral een grondige ervaring ervaring en praktische vaardigheden, beiden slechts te verwerven door het vak daadwerkelijk te beoefenen, die het uiteindelijke niveau van een ICT-professional bepalen. Zowel het potentieel van een professional, maar ook diens effectiviteit en de waarde van wat uiteindelijk wordt opgeleverd, bereiken een nieuwe dimensie nadat de theoretische kennis is toegepast in een praktische situatie. Het is dus van groot belang onderdelen van het vakgebied niet alleen te kennen maar ook te hebben toegepast, bij voorkeur vanuit verschillende invalshoeken.

Met dit uitgangspunt in het achterhoofd zou het geen verbazing moeten wekken dat er meer certificeringprogramma’s voor ICT-professionals op de markt komen die niet alleen testen op de noodzakelijke theoretische kennis. Ze gaan ook na hoe het gesteld is met zowel de technische als persoonlijke vaardigheden en stellen strikte eisen aan werkelijk opgedane praktijkervaring. Zulke programma’s zijn – uit de aard der zaak – omvangrijker en complexer en het voldoen aan de certificeringcriteria is niet eenvoudig. Zo moet een professional die wil worden gecertificeerd volgens het ITAC (‘IT Architect Certification’) of ITSC (‘IT Specialist Certification’) programma van The Open Group niet alleen een gedetailleerde opleidings- en ervaringsportfolio aanleveren maar zal deze ook in een uitgebreid, urenlang gesprek met drie – al gecertificeerde – vakgenoten moeten worden toegelicht.

Geen opmerkingen: