dinsdag, oktober 02, 2007

Automatisering Gids schrijft over certificering

Van mijn lieve, meevoelende vrienden en vriendinnen van de Automatisering Gids mag ik vast wel even onderstaand artikel citeren. Ik ben immers zelf de aanstichter. In rood heb ik wel even de grootste fouten rechtgezet. Leest u mee?

Mondiaal certificaat voor IT-professionals in de maak
donderdag 27 september 2007, Den Haag
Door: Chris Nap Verschenen in Automatisering Gids nr. 39, 2007

Standaard voor kennis, kunde en ervaring IT’ers
Er komt een mondiale open standaard om de deskundigheid van IT-professionals te meten. Dat is goed voor professionele herkenbaarheid van ICT-specialisten, vooral in de context van grensoverschrijdende IT-projecten, zeggen de initiatiefnemers van The Open Group. The Open Group is een consortium van grote organisaties dat zich inzet voor ‘boundaryless information flow’ door open standaarden en interoperabiliteit.

Dit consortium heeft een certificatieprogramma voor IT-specialisten ontwikkeld dat onafhankelijk van aanbieders het niveau van kennis, vaardigheden en werkervaring van IT’ers in een groot aantal technische aandachtsgebieden kan vaststellen.De standaard moet IT-bedrijven en hun klanten helpen meer grip te krijgen op de expertise en het kwaliteitsniveau van IT-professionals.

Nu offshore outsourcing een hoge vlucht heeft genomen en steeds meer IT-werk in internationale samenwerking wordt verricht, is de behoefte aan duidelijkheid op deze punten sterk gegroeid. Ook de druk van ‘regulatory compliance’, waarvoor bedrijven steeds nadrukkelijker moeten aantonen dat ze er alles aan doen om risico’s te beperken, heeft de certificatie van IT-professionals een duw in de rug gegeven.Het voordeel voor de professionals zelf is dat je kwalificaties overal ter wereld dezelfde zijn en hetzelfde waard zijn. Het behalen van het certificaat is geen kwestie van lange leertrajecten.

Een professional wordt door een ‘board’ van drie ‘peers’ in een drie uur durend gesprek doorgezaagd over zijn kennis, kunde en ervaring. Raakt de certificatieboard tijdens dat gesprek ervan overtuigd dat een IT’er inderdaad van het in de standaard gespecificeerde niveau is, dan krijgt hij zijn certificaat.Capgemini, IBM en EDS waren twintig jaar geleden de oprichters van het Open Group Consortium (not, Capgemini, IBM en EDS zijn de drie sponsors van de nieuwe certificeringsstandaard). Sindsdien sloten meer dan 300 grote bedrijven zich aan.

The Open Group heeft een groot aantal programma’s en certificaties lopen, waaronder het Common Operation Environment-platform, Identity Management and Directory Interoperability en een certificatieprogramma voor IT-architecten.

Het initiatief voor de certificatiestandaard voor IT-professionals komt van Nederlander Ron Tolido, Chief Technology Officer van Capgemini, en Phil Stauskas (not, Andras Szakal), IT Specialist Profession Executive van IBM. Minder dan een jaar geleden zette hun idee het certificatietraject in gang.

De standaard zal op een conferentie van The Open Group van 22 tot 26 oktober in Boedapest aan de leden van het consortium ter algemene aanvaarding worden aangeboden. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2008 een begin kan worden gemaakt met de certificatie. Tolido: “Bij grote klanten vinden steeds vaker gedistribueerde IT-projecten plaats en dan is een internationale toetsing van de deskundigheid van de mensen die bij het project betrokken zijn, heel belangrijk.” Volgens Tolido is de professionele kwaliteit van mensen de laatste jaren steeds belangrijker geworden, maar ontbrak het aan een mogelijkheid om die kwaliteit te meten. “Dit certificaat moet er verandering in brengen.”

Tolido hoopt dat het certificaat een vliegende start kan maken omdat de leden van het consortium werk bieden aan tienduizenden IT-professionals. Als de klanten hun dienstverleners gaan vragen om mensen met dit certificaat, komt het vanzelf goed denkt hij. “Maar er zal zeker een paar jaar voor nodig zijn om dit certificaat tot een voldongen feit te maken.”

Geen opmerkingen: