vrijdag, augustus 31, 2007

BV Nederland nog lang niet klaar met ICT

In het kader van de afdeling Zelfbevlekking deel ik graag met u dat ik vandaag op de voorkant van de Automatisering Gids mag figureren samen met andere 'ICT big shots' (heerlijk, die journalistieke dichterlijkheid). Gaat over de rol van ICT in de aanstaande miljoenennota. Wat wij, als eh.... ICT Big Shots, daar nou graag in zouden hebben gezien.

Het hele interview staat hier. Mijn eigen inbreng kopieer ik hieronder, voor het geval u het echt te ver gaat om door te surfen naar een andere site.

“Natuurlijk willen we graag zien dat de regering meer spannende IT-projecten op de rit zet. Daar is ook alle aanleiding toe: er zijn legio problemen waarbij IT een deel van de oplossing kan zijn. Denk aan arbeidsparticipatie, gezondheidszorg, mobiliteit, noem maar op. Maar behalve voor het oplossen van die problemen is er nóg een reden voor de overheid om grote aansprekende IT-projecten te initiëren, en dat is de stimulerende werking die daarvan uitgaat richting bedrijfsleven en samenleving. Door IT in te zetten, vergroot je de concurrentiekracht die Nederland op dat gebied heeft. Wat dat betreft kunnen we voor voorbeelden terecht in het buitenland. In Frankrijk initieerde de overheid een aantal zeer aansprekende IT-projecten die zeker een uitstralingseffect hebben. Zo vernieuwen ze daar de hele IT voor de belastingdienst op basis van open source. Dat geeft een geweldige impuls aan de kennisontwikkeling op dat gebied, doordat al die informatie die daar wordt opgedaan meteen voor iedereen beschikbaar is. Een andere manier waarop je als overheid de IT-concurrentiekracht in Nederland zou kunnen vergroten is zelf venture capital en begeleiding voor innovatieve bedrijven beschikbaar stellen, zoals Ierland dat doet op basis van hun ‘enterprise island’-concept. Dat eerdere pogingen in Nederland, met Twinning, geen succes waren is natuurlijk geen reden om het nu maar niet meer te doen, in tegendeel, je moet je die duurbetaalde ervaring nu productief maken. Het is overigens wel zaak dat de overheid bij het stimulerend investeren meer gaat inzetten op projecten met een korte looptijd, van hooguit een paar jaar. Nu is, onder meer via NWO een sterke neiging om vooral wetenschappelijke projecten te financieren met een zeer lange lifecycle. Ik denk dat dat zakelijk minder productief is.Verder vind ik dat de overheid offshoring zou moeten bevorderen. We hebben bij de huidige IT-arbeidsmarkt inzet in lagelonenlanden hard nodig om onze ambities te realiseren en de concurrentiekracht van onze IT-bedrijven op peil te houden. Angst voor deze ontwikkeling is onterecht, in tegendeel. Wij zeggen: neem het voortouw door Nederland ook in IT, net als we traditioneel al zijn in transport en handel, als schakel tussen landen te positioneren."

Geen opmerkingen: