zaterdag, januari 22, 2005

Deze week rondde ik het tweede artikel af van de reeks van drie die vanaf 28 januari in de Automatisering Gids gaat verschijnen. De artikelen behandelen de antropologie van negen specifieke IT-vakgroepen, of liever gezegd de meest in het oog springende eigenaardigheden en irritatiepunten. Hoewel ik niet teveel vantevoren mag weggeven, hieronder een korte vergelijking tussen SAP-experts en Finnen:

"... Pakketspecialisten doen in hun neiging tot isolationisme denken aan de Finnen: deze lijken in eerste instantie op gewone Scandinaviërs maar bedienen zich van een onbegrijpelijke taal waar letterlijk geen bekend woord in voorkomt. Dat geeft een aureool van ongenaakbaarheid en geheimzinnigheid: je loopt dan wel in Helsinki rond, maar hebt geen flauw idee hoe het nu werkelijk zit met die sauna’s en die rendieren. Door dit alles is er vaak maar een beperkt rápport tussen pakketspecialisten en andere IT’ers...."

Geen opmerkingen: