dinsdag, juni 16, 2009

IT Executive column: De Ideale Finale Oplossing

Denken vanuit Idealiteit is een uitstekend middel om belemmeringen en vastgeroeste gedachtepatronen te doorbreken. En soms is dat handig, bijvoorbeeld om het potentieel van nieuwe technologieën te illustreren op een congres over Cloud Computing in Zweden.

Laat me dit kort verklaren.

Het werken vanuit Idealiteit is ooit groot gemaakt door Genrich Altshuller, een luitenant bij de Russische marine die 60 jaar geleden op een kantoortje aan de Kaspische zee patenten doorwerkte, op zoek naar bruikbaar materiaal. Na verloop van tijd viel het hem op dat innovaties altijd terug te voeren zijn op een beperkt aantal terugkerende patronen. Door deze patronen systematisch af te lopen bij elk nieuw probleem dat zich aandient, weet je zeker dat je geen innovatieve oplossingen over het hoofd ziet. Altshuller was zo enthousiast over zijn ontdekking dat hij een brief naar Stalin schreef, naar verluidt in een nogal openhartig en plompverloren proza. Stalin leek onder de indruk van de ideeën maar besloot Altshuller toch maar voor een paar jaar naar een werkkamp in de Gulag Archipel te sturen. Voor alle zekerheid.

De jonge uitvinder behield ondanks deze kleine tegenslag een opgewekt gemoed. In de Siberische barakken werkte hij stug door aan zijn aanpak die later onder de naam ‘TRIZ’ (een Russisch acroniem voor ‘systematische innovatie’) wereldfaam zou verwerven. Eén van de kernprincipes van TRIZ is dat van Idealiteit: producten of diensten evolueren in de loop van de tijd steevast naar een optimale eindtoestand (de ‘Ideale Finale Oplossing’). Deze eindtoestand bevat alle voordelen van de oplossing, maar geen van de nadelen. Ideale producten of diensten nemen geen ruimte in, hebben geen gewicht, vereisen geen werk of onderhoud en leiden niet tot schadelijke bijwerkingen. Het ideale wasmiddel? Kleren die zichzelf reinigen. De ideale tandpasta? Tanden die niet kunnen rotten. De ideale verzekeringspolis? Past zichzelf automatisch en onzichtbaar aan aan het gedrag van de verzekerde. Het redeneren vanuit Idealiteit richt zich op de te bereiken dienst in plaats van op beperkingen of de benodigde middelen. Zo vermijd je platgetreden paden.

Deze aanpak kwam me goed uit op een congres over Cloud Computing waar ik de afgelopen week op een katterige ochtend een inleiding mocht houden. Ik nodigde het wat norse, Zweedse publiek uit om het idee van Idealiteit los te laten op hun eigen it-huishouding. Daar kwam al heel snel uit dat zowel het ideale rekencentrum als de ideale applicaties zich straks ergens diep in de Cloud zullen verschuilen. Gewichtloos, geen ruimte nodig en geen onderhoud vereist: de Cloud vertoont alle eigenschappen van wat TRIZ een Ideale Finale Oplossing zou noemen.

De ideale it-afdeling? Die komt daarom straks letterlijk uit de muur. Een platgetreden cliché, wat u zegt. Maar wel een met een patroon erin. Altshuller zou er trots op zijn.

Vandaag gepubliceerd in IT Executive

Geen opmerkingen: