maandag, december 29, 2008

IT Executive colum: Kop van Jut

Even veerde ik op toen ik hoorde van de goede voornemens van minister Guusje ter Horst. Elk ministerie een eigen cio! Wat een luxe. Hoe lang hebben we het er in Nederland al niet over: als we serieus werk willen maken van de strategische toepassing van technologie, dan moeten er op zijn minst een paar ict-directeuren binnen de Overheid worden benoemd. Net als in het bedrijfsleven, waar ze de innovatieve waarde van technologie al langer op de juiste waarde weten te schatten. En nu Obama het goede voorbeeld geeft door een ict-strateeg op kabinetsniveau te benoemen, kan het verlichte Nederland niet meer achterblijven.


Tot je de aankondiging verder doorleest. Dan wordt al snel duidelijk dat de toonzetting hier in de polder nuchterder is. Of ontnuchterend, zo u wilt. De kersvers benoemde functionarissen komen straks ergens op de bodem van de voedselketen der cio’s terecht. Eigenlijk nog onder de beklagenswaardige categorie van facilitaire zaken: daar wordt de ict-afdeling weliswaar slechts gezien als een lastige randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering, maar in ieder geval kun je de boel sturen op effectiviteit en efficiëntie. Heb je toch nog een beetje het gevoel dat je manager bent.


Voor de ministeries lijkt dat te hoog gegrepen. Want de voornaamste taak voor de ict-verantwoordelijken aldaar wordt het inperken van risico’s. Miljoenenverslindende megaprojecten: er gaat er straks geen één meer van start voordat de departementale cio er het oog over heeft doen gaan.


Ict niet eens als kostenfactor maar als faalfactor: een niet te benijden hoek waar makkelijk klappen vallen. Als cio kun je het in zo’n positie alleen maar verkeerd doen. Of je keurt projecten goed die vervolgens alsnog compleet uit de bocht vliegen, of je wordt zo voorzichtig dat geen enkel project meer doorgang vindt. In het laatste geval kan dan bijvoorbeeld een nieuwe wet niet tijdig worden doorgevoerd. Krijg je hoe dan ook vanzelf Kamervragen van.


En dan wordt ook nog eens trots aangekondigd dat de minister voortaan jaarlijks op basis van ‘geüniformeerde kostensoorten’ over de voortgang van ict-projecten gaat rapporteren. Tel uit je winst. Niet echt een reuzenstap in de richting van een innovatieve ict-strategie.


Toegegeven: je moet aan de fundamenten beginnen. Vooral als ze ontbreken. Dus dit is een goede start, zij het een late. Maar laten we hopen dat we een paar nieuw benoemden gaan zien die voorwaarts durven. Want een Kop van Jut, dat wil niemand zijn in 2009.


Gepubliceerd in IT Executive, 24 december 2008

Geen opmerkingen: