donderdag, september 27, 2007

IT Executive column: Ontbabelen

Pin me niet vast op mijn Bijbelvastheid, maar het waren de afstammelingen van Noach die in de vlakte van Sinear de stad Babel stichtten. Onder de bezielende leiding van ene Nimrod werd aan een toren gebouwd die tot aan de hemel zou reiken. Daar kom men zulke eensgezinde voortvarendheid niet waarderen - het paste waarschijnlijk niet in het goddelijke masterplan - en er werd daarom stevig ingegrepen. Iedereen begon spontaan een eigen taal te spreken en in de kakelbonte verwarring die ontstond verspreidde het volk zich uiteindelijk in ongecoördineerde zwermen over de wereld.

Het kan niet anders, of we hebben hier de bloedlijn van de meeste IT'ers te pakken.

Want zeg nou zelf: de hardnekkige neiging om met megalomane bouwwerken aan de slag te gaan lijkt genetisch bepaald. En het vermogen om dezelfde taal te spreken is niet uitbundig ontwikkeld. Dit laatste wordt vooral duidelijk als het IT-volk in een dialoog probeert te raken met de klant: na al die jaren van schoorvoetend co-existeren blijft het een kwestie van handgebaren en rauwe keelklanken. Maar ook onderling wordt er weinig vloeiend gecommuniceerd. De IT-industrie kent niet alleen veel te veel verschillende programmeertalen, maar wordt ook geteisterd door een overvloed aan incompatibele documentformaten, methoden, ontwerptechnieken en tools. Van een gedeeld begrippenkader kun je niet spreken en het is tekenend voor de onvolwassenheid van het vakgebied dat er geen helderheid is over rollen en competenties.

Op zich hoeft al dat onvermogen geen problemen op te leveren. Je trekt je terug op je eigen, knusse IT-afdeling en brabbelt een eigen taaltje. Lekker onderling dat Zuidbulgaarse bergdialect spreken en de boze buitenwereld is minimaal 3 stevige dagmarsen verwijderd.
Maar nu gedistribueerd, offshore ontwikkelen de norm wordt en klanten schreeuwen om geïntegreerde oplossingen, kunnen we er niet omheen: we zullen hoe dan ook dezelfde taal moeten spreken. Het is daarom niet verwonderlijk dat er zoveel nadruk ligt standaards. En dan vooral van het type open en wereldwijd. Voorbeelden te over. Heemskerk gooit er zijn beleidsplan 'Nederland open in verbinding' tegenaan: alle ministeries binnen een jaar aan standaards zoals het Open Document Format. XBRL rukt snel op als de standaard manier om financiële gegevens uit te wisselen. OpenUP is de eerste publieke methode voor systeemontwikkeling. COBIT wordt breed aanvaard als een referentiemodel voor de activiteiten van een IT-afdeling. En de Open Group kondigde onlangs een globale standaard voor de certificering van IT-professionals aan.

Ontbabelen, een mooi woord voor op de herfstagenda. Nog niet bekend in de Dikke van Dale, want het blijft natuurlijk wel gewoon taal.


Gepubliceerd in IT Executive, 26 september 2007. Meer columns van Ron Tolido hier.

Geen opmerkingen: